چگونه رله کمپرسور در فریزر را بررسی کنیم؟

چگونه رله کمپرسور در فریزر را بررسی کنیم؟ نمایندگی تعمیرات بکو – رله کمپرسور، موجب استارت زدن کمپرسور می‌شود. رله خراب ممکن است موجب شود که کمپرسور پیش از استارت نهایی، چندین بار تلاش کند استارت بزند یا در کل اصلاً استارت نزند. این رله از طریق بخش پشتی فریزر  قابل دسترسی است. در شکل …